top of page

Bureauvisie

Als bevlogen architecten hebben wij een pragmatische opvatting over architectuur en dienstverlening.

Architectonische vormgeving is voor ons een belangrijk middel om de huisvestingswensen van u als

opdrachtgever op een goede manier in te vullen en vorm te geven. De architectuur staat echter ten

dienste van de huisvesting en is niet dominant boven gebruiksvriendelijkheid en bouwkwaliteit.

Plan van aanpak

Het proces om te komen tot een plan van aanpak, een programma van eisen en vervolgens tot

een ontwerp is een complex proces en dat realiseren wij ons terdege. Vanuit dat gegeven hebben wij

ons als belangrijkste doel gesteld om een project goed en zorgvuldig op te starten. Om dat te bereiken

hebben we drie pijlers bedacht waar de start van een bouwproject op steunt.

1 Ontwerpteam en sfeer:

Wij geloven dat een goed ontwerp het resultaat is van een goede samenwerking. Wij hechten

dan ook veel waarde aan de invulling van het ontwerpteam en de onderlinge verstandhouding.

In het ontwerpteam zullen opdrachtgever, gebruiker en architect intensief sparren, overleggen

en discussiëren. Dat kan in een goede en gemoedelijke sfeer, en wij denken dat onze mensen

en hun ervaring dat kunnen waarborgen. Een goed ontwerp is het resultaat van een goede

samenwerking.

2 Visualiseren ontwerpstappen:

Al in een vroeg stadium in het ontwerp modelleren wij in 3D en nemen we de opdrachtgever

en gebruiker middels beelden van het exterieur en het interieur mee in de vertaling van PVE

naar gebouw, dankzij de laatste technieken. Zo kan iedreen goede input geven op het ontwerp

en wij kunnen laten zien hoe bepaalde keuzes uitpakken. De opdrachtgever en gebruiker

bouwen mee aan het ontwerp.

3 Ervaring met wonen en zorg:

Ons architectenbureau heeft veel ervaring met woningbouw en zorg door de jaren heen. In de

tijd is er veel veranderd in de visie op zorg en woonvormen voor de zorg. In de zorgprojecten

die wij hebben ontworpen is die ontwikkeling goed te zien. Dat betekend dat wij vanuit een

ruime ervaring en een flexibele houding nieuwe ontwikkelingen kunnen implementeren in onze

visie op woonzorg-concepten. Die ervaring zit in de hele organisatie, van ontwerper, tekenaar

tot projectleiders. Dat betekend dat wij het hele traject van ontwerp tot bouw en oplevering

soepel en effectief kunnen begeleiden.

Ons Team

bottom of page