Over ons Bureau

Als architecten binnen het architectenbureau Snijders en van Stekelenburg

hebben wij een eenvoudige opvatting over onze architectuur en dienstverlening.

Architectonische vormgeving is voor ons een belangrijk middel om de huisvestingswensen

van u als opdrachtgever op een goede manier in te vullen en vorm te geven.

De architectuur staat echter ten dienste van de huisvesting en is niet een doel op zich.

Daarom zijn wij naast ontwerpers in belangrijke mate procesleider en procesbegeleider.

Het proces om te komen tot een plan van aanpak, een programma van eisen en vervolgens tot

de realisatie hiervan is steeds complexer geworden door de eisen van de tijd.

De belangrijkste opgave die wij daarom onszelf stellen is om alle betrokkenen op een verantwoorde en daarnaast plezierige

manier door dit proces te leiden en te begeleiden…

Een goed proces zorgt voor een goed resultaat waar niet alleen u als opdrachtgever maar ook alle

andere, bij het realiseren van de bouwopgave betrokken, partijen mee gebaat zijn.

Een goed proces houdt in dat de bouwpartners op de juiste wijze betrokken worden zodat er

effectief gewerkt kan worden. Ons bureau heeft een diepgaand inzicht en brede ervaring in de wijze

waarop onze partners opereren. Goed afgestemde informatie naar en tussen de betreffende partijen

zorgt voor een effectieve en doelmatige communicatie die van groot belang is voor een goed verloop van het realiseringsproces.

Binnen ons architectenbureau, staat een goede begeleiding van onze medewerkers centraal om te komen tot goede resultaten.

Omdat een effectieve dienstverlening belangrijk is voor een goed procesverloop gebruiken wij zowel eenvoudige

middelen (potlood, papier en maquettes) als geavanceerde middelen (3D Archicad, Virtual Building Explorer (animaties), B.I.M.).

Het juiste middel en gereedschap op het moment dat de situatie en opgave er om vraagt.

Wij zijn u graag van dienst als het u om huisvesting gaat.

Ons Team

Cleem Snijders
Architect
cleem@absvs.nl
Hans van Stekelenburg
Architect
hans@absvs.nl
John de Jong
Projectleider
john@absvs.nl
Bram Klijn
Projectleider
bram@absvs.nl
Meer weergeven

Architectenbureau Snijders en van Stekelenburg © 2018

Boxtel

0411-673239

info@absvs.nl

  • Facebook Black Round
  • YouTube-Snijders en van Stekelenburg